ÅSTORP

Kommunen vill inte ha Nyvångshögen

Allt talar för att det kommer att bli en privat köpare som tar över Nyvångshögen utanför Åstorp och att kommunen inte utnyttjar sin förköpsrätt.

Den tilltänkte köparen har anknytning till Nyvång och ska också bygga bostäder där. Däremot har han inga planer på att driva dinosaurieparken som också ingår i köpet.
Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdag, men det står redan nu klart att kommunen inte kommer att utnyttja sin förköpsrätt.