hallsta / Sura

Kantzowska analyseras för 190 000 kronor

Nu ska den krisdrabbade Kolbäcksådalens gymnasieförbund under lupp för närmare 200 000 kronor. Ägarkommunerna Hallstahammar och Surahammar vill att en revisionsfirma ska göra en analys av både kostnader, kvalitet och effektivitet.

Kommunstyrelsen i Hallstahammar tar under måndagen ställning till om de ska bekosta analysen. Kommunstyrelsen i Surahammar sa ”ja” redan i förra veckan.

- Vi tycker att det är lämpligare att någon utomstående gör den här analysen. De tittar kanske med andra ögon, för vi har naturligtvis en hel del uppgifter redan idag om ekonomin och de olika programmen och vad de kostar, säger Anders Tollin, socialdemokratiskt kommunalråd i Surahammar.

Det har den senaste tiden stormat ordenligt kring Kolbäcksådalens gymansieförbund, som driver Kantzowska gymnasiet i Hallstahammar och Surahammar. Orsaken är det stora underskottet som förbundet dras med.

Gymnasiet måste spara över åtta miljoner och nyligen beslutades att 17 tjänster ska bort. Förhandlingen om besparingar mellan arbetsgivaren, gymansieförbundet och facken slutade i oenihghet. Och som det inte var nog, i förra veckan avgick Kantzowskas gymnasiechef Tomas Norman med omedelbar verkan och alla fyra rektorer har sagt upp sig.

Anders Tolin, kommunalråd i Surahammar, kommenterar turbulensen så här.

- Det är naturligtvis en turbulent tid och Kantzowskas gymnasieförbund måste med kraft sätta ingång och se till att det blir lung och ro här. Den avgörande punkten är ju hur vi får våra elever att stanna kvar på gymansiet och inte åka till andra gymnasier, säger Anders Tollin.

Analysen kostar 190 000, varav Surahammar betalar 76 000 och resten Hallstahammars kommun. Ja, det är mycket pengar medger Anders Tollin, men anser att det är nödvändigt:

- Tanken är ju att man med analysen som grund ska kunna fatta viktiga beslut för att skolan ska kunna fortsätta i så stor utsträckning som möjligt även efter hösten, säger Anders Tollin.