Uppsala

Kommunen antar handlingsplan mot utanförskap

Uppsala kommun har antagit en handlingsplan för att bryta utanförskap. 10 miljoner per år, så mycket pengar kan föreningar i samarbete med kommunen ansöka om varje år. Det första steget handlar om hur man ska kunna bryta utanförskap genom integration i arbetslivet. Handlingsplanens initiativtagare är Gustav von Essen, kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala kommun.

- Det handlar om arbete, därför att arbete är ändå ett sätt att bryta ett utanförskap, komma med och bli en löntagare eller företagare. Att man är igång och kan försörja sig sig och därmed öka den egna värdigheten. Och det är väl det som vi i första hand vill åstadkomma, säger Gustav von Essen, kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala kommun.

De viktigaste målgrupperna är personer som varit arbetslösa under lång tid, ungdomar vars föräldrar lever på socialbidrag och personer med funktionshinder. Föreningar och organisationer uppmanas nu att presentera projekt som ska leda till att dessa grupper kan komma in på arbetsmarknaden. Christoffer Nilsson är processledare på kommunledningskontoret:

-Ja vi har fått in tre ansökningar hittills. Det finns ett väldigt stort intresse ute.


De här ansökningar som har kommit in, handlar de om det som ni ville att de skulle handla om från början?


Ja, vi visste inte vad vi ville se specifikt, utan det här är öppet för att hitta nya former att arbeta med utanförskap. De är inte färdigbehandlade, men ansökningarna är under behandling och kommer fram, många av dem, till kommunstyrelsens arbetsutskott 7 april, säger Christoffer Nilsson, processledare på kommunledningskontoret i Uppsala kommun.

Monika Titor
monika.titor@sr.se