Södra Sandby

Förslag om ny vårdcentral i Södra Sandby

Efter många turer stödjer nu regionledningen i region Skåne ett nytt förslag på en ny vårdcentral. Enligt förslaget ska den nya vårdcentralen vara klar sommaren 2009.

- Den kommer att uppfylla alla krav som kan förväntas. Och den har kunnat rymmas inom ekonomiskt rimliga ramar. Säger Jerker Swanstein, moderat regionstyrelseordförande.

Vårdcentralen i Södra Sandby är sedan länge utdömd. Lokalerna är för trånga och arbetsmiljön är dålig.

Det har tidigare funnits planer på att bygga en ny vårdcentral men i höstas stoppade regionpolitikerna det bygge som var på gång eftersom hyran för de nya lokalerna visade sig bli för dyr.

Men det förslag som nu finns är billigare, enligt Jerker Swanstein. Dels kommer vårdcentralen att vara mindre, dels kommer den inte att byggas på plats i Södra Sandby utan transporteras till tomten när den är färdig.