Analys av gruvolyckan: Registrering av ljud och fler vibrationsmätare önskas

De första analyserna om vad som orsakade dödsolyckan i Kirunagruvan för en och en halv månad sedan är färdiga. Och nu ska LKAB börja registrera ljud från berget och investera i fler vibrationsmätare. Det är två av de åtgärder som gruppen som utreder dödsolyckan kommit fram till.

En tiondel av gruvan i Kiruna är fortfarande avspärrad efter olyckan den 2 februari när det inträffade ett skalv och en 21-åring dog i rasmassor.

Den grupp av bland andra bergmekaniker och bergförstärkare som har fått till uppgift att utreda orsakerna till olyckan är nu färdiga med de första analyserna. Men vad som låg bakom dödsolyckan kan inte LKAB gå ut med, eftersom det pågår en polisutredning, säger informatören Anders Lindberg.

Utredningsgruppen har däremot gjort en första lista på åtgärder som gruvföretaget kommer att genomföra för att försöka förhindra att fler olyckor inträffar.

En av åtgärderna är att ljud som berget ger ifrån sig ska registreras. Gruvarbetarna ska rapportera in när de hör knäppningar och knaster. Ljudet kan man sen jämföra med skakningar som uppmäts i berget.

På listan över åtgärder finns också töjbar bergförstärkning som tål bergrörelser. Och att analysera om det finns andra områden i gruvan där det kan komma att ske stora ras i samband med skakningar i berget.

Man kommer också att installera fler vibrationsmätare i gruvan. Målet är att mät-systemet så småningom ska täcka hela gruvan, det gäller också i Malmberget. Och Företaget ska bli bättre på att använda mätresultaten för att fatta dagliga beslut om gruvan.

LKAB kommer i slutet av mars att skicka en rapport till Arbetsmiljöverket om orsakerna till dödsolyckan. Då ska också utomstående forskare ha granskat LKAB:s rapport.

De första analyserna om vad som orsakade dödsolyckan i Kirunagruvan för en och en halv månad sen är färdiga. Och nu ska LKAB börja registrera ljud från berget och investera i fler vibrationsmätare. Det är två av de åtgärder som gruppen som utreder dödsolyckan kommit fram till.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se