Svenska lagstadgas som huvudspråk

Förslaget till en svensk språklag presenteras på tisdagen. Det handlar framför allt om att slå fast svenskan som Sveriges huvudspråk, eftersom det finns risk för att andra språk tränger undan svenskan.

Det är engelskan som hotar att ta över i allt fler viktiga sammanhang, enligt Olle Josephson som är chef för Språkrådet.

– Engelskan måste finnas i det svenska samhället. Men det får inte bli så att engelskan blir det enda språket inom väldigt viktiga områden. Som företagsledning, naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning, politik på lite mera avancerad nivå och andra centrala områden där makten sitter, säger Olle Josephson.

Att svenska är vårt lands huvudspråk ser nog många som självklart.

Och kanske är det just därför som det inte finns några föreskrifter i svensk lag som slår fast svenska språkets ställning.

Men i dag talas det runt 150 olika språk i Sverige, samtidigt som engelskan används allt mer flitigt i officiella sammanhang. Och det är en fara att svenskan till så liten del används på till exempel landets högre naturvetenskapliga utbildningar, menar Olle Josephson.

– Det innebär att det finns många yngre forskare som jag skulle säga knappast kan skriva om sin vetenskap på ett någorlunda avancerat sätt på svenska. Och då kan man fråga sig vad det betyder för samhällsdebatten om till exempel klimateffekter och genmodifiering, säger Olle Josephson.

Nu väntas alltså den svenska riksdagen anta en språklag som ska ge en tydlig signal om den vikt svenska språket har.

Men inte för att slå ut andra språk i landet.

Enligt Olle Josephson behövs språklagen för att reglera styrkeförhållandena mellan språken, så att de starkare inte förtrycker de svagare.

Redan 1999 skrev den svenska regeringen på Europarådets minoritetsspråkkonvention som stärker rättigheterna för våra fem minoritetsspråk: finska, meänkäli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddisch. Rättigheter som sannolikt också kommer att innefattas av den nya språklagen tillsammans med det svenska teckenspråket.

På tisdagsmorgonen tas slutbetänkandet i Språklagsutredningen emot av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Frågan är om hon i framtiden har kvar sin mejladress, som likt alla andra ministrars bara är på engelska i dag.

– Vilket ju signalerar att svenska inte är ett språk som duger för det svenska regeringskansliet att styra Sverige på. Jag tror nästan att detta är unikt i världen. Och det tror jag regeringen blir tvungen att ändra på när riksdagen har godkänt en språklag, säger Olle Josephson.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se