Regeringens handelspolitik kritiseras

Den svenska regeringen får hård kritik för sin politik för global utveckling. Elva frivilligorganisationer, bland andra Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Forum Syd, anser att regeringen inte uppfyller sina löften om att bidra till en rättvis och hållbar världsutveckling. 

Ett område som kritiseras skarpt är regeringens handelspolitik. De elva frivilligorganisationerna anklagar regeringen för att försöka pressa fram större liberaliseringar i handelsrelationerna än utvecklingsländerna vill ha.

De anser att Sverige är bland de pådrivande inom både EU och världshandelsorganisationen WTO för att få afrikanska länder att snabbt sänka sina tullar på i-världens industriprodukter.

Sverige är med bland de rika länder som tävlar om att skaffa sig tillträde till dessa oexploaterade marknader, säger Maud Johansson vid Forum Syd.

– Det har länge varit en fight mellan EU och USA om vem som ska kapa åt sig mest förmånliga handelsavtal med Afrika och på sistone har även Kina kommit in i den bilden, så visst tävlar man med varandra. Och det gynnar ju inte Afrika, säger Maud Johansson.

Regeringen får också kritik för att vilja ha breda handelsavtal om tjänstehandel, regler för investerares rättigheter och strikta patentregler trots ett starkt motstånd från u-länderna.

Frivilligorganisationerna anser att regeringen inte håller sitt löfte om att gynna en hållbar och rättvis världsutveckling.

– De skorrar väldigt falskt när det gäller handelspolitiken för det är väldigt dubbelt. En del är väldigt bra, men en del är direkt destruktivt menar vi, säger Maud Johansson på Forum Syd.

De kritiska organisationerna uppmanar regeringen att sluta vara med och detaljstyra den ekonomiska politiken i länder som får bistånd. De kräver också att Sverige följer Norges exempel och avskriver så kallade illegitima lån som finns kvar efter odemokratiska regimer.

– Vi hade hoppats att Sverige skulle följa efter, men har valt att inte göra så. Det är därför vi tycker att Sverige är för passivt i den frågan. För det här är en viktig fråga, att få fram bra sociala och miljömässiga kriterier för en ansvarig utlåning i framtiden, säger Erik Lysén vid Svenska kyrkan.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se