Dalsland

Farlig vägsträcka kan få mitträcken redan 2010

Vägverket planerar att göra E 45:an mellan Mellerud och Ånimskog till en mötesfri väg med mitträcke redan år 2010. Börje Eriksson vid Vägverket Väst hoppas att arbetet med vägen kan starta i höst.

Vägsträckan är känd som en av landets mest olycksdrabbade. Det handlar om knappt två mil mellan Solberg norr om Mellerud och Ånimskog. Men på just den sträckan har ett tiotal människor dött längs vägen de senaste fem åren.

Planerna på mitträcken har funnit sedan tidigare. Det är pengarna som har fattats. Men enligt Börje Eriksson vid Vägverket Väst kan det bli byggstart i höst om finansieringen löser sig.

Förutom att Vägverket sätter upp mitträcken kommer även själva vägen att rustas upp. Kostnaderna beräknas till runt 100 miljoner kronor.

Samtidigt ska Vägverket se över trafiksäkerheten på vägsträckan mellan Ånimskog och Åmål och ta fram ett föraslg på hur säkerheten ska kunna höjas.