Stockholm

Anställd på förskola vårdas för TBC

En anställd på en förskola i södra Stockholm har smittats av tuberkulos, TBC och vårdas sedan i fredags på sjukhus. Under tisdagen kommer en del av barnen att testas.

TBC är en bakteriesjukdom som framför allt påverkar lungorna om den bryter ut. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

Kvinnan jobbar på förskolans småbarnsavdelning med cirka 15 barn som är mellan ett och två år gamla. Dessa barn kommer att undersökas på sjukhus under tisdagen och provsvar väntas tidigast på torsdag.

Övriga cirka 35 barn på förskolan kommer att testas efter påsk. Personal och föräldrar vid den berörda förskolan fick information under måndagen, enligt landstinget i Stockholm.