östersund

Avgiftsfri skola bara nästan avgiftsfri

Inom skolan har det på senare år blivit vanligare med avgifter och egen matsäck vid utflykter och friluftsdagar. Det här har kritiserats av Skolverket, eftersom skolan ska vara avgiftsfri. Därför har nu Östersunds infört en gräns på max 80 kronor per elev och termin. Ett bra beslut, anser Björn Wickström, rektor vid Torvallaskolan.