jämtlands län

Fler unga i länet skuldsätter sig

Allt fler ungdomar i länet drar på sig skulder och lån som de har svårt att betala. Något som tas på allvar av Kronofogdemyndigheten som just nu undersöker varför det blivit så här och hur det kan förebyggas.