Tåg via Gäddvik eller Sandön

Banverket har kommit fram till fyra alternativ för hur Norrbotniabanan skulle kunna gå in i Luleå. En järnvägsutredning för sträckan Södra Gäddvik-Luleå har pågått i knappt ett år och nu är det dags för allmänheten att säga sitt.

I två dagar hålls samråd med allmänheten på kulturens hus. Malin Fahller är utredningsledare på Banverket.

- Vi vill komma ut och träffa folk berätta vad vi har gjort och hämta in synpunkter på vad dom tycker är bra, dåligt och hur dom vill att det ska se ut, säger Malin Fahller utredningsledare på Banverket.

Banverket kallar de fyra olika alternativen till Norrbotnibanans ingång i Luleå för korridorer, breda alternativ.

Det finns ett västligt alternativ över Gäddvik och tre olika östliga alternativ via Gråsjälören, Hamnholmen eller Sandön. De östliga kommer närmare Luleås flygplats och är så kallade genomgångslösningar något som Banverket föredrar, samtidigt skulle de östliga alternativen göra större påverkan på omgivningen. Bland annat skulle en 43 meter hög och 7 km lång bro över Tjuvholmssundet kunna bli aktuell. Men fortfarande är det bara förslag och mycket arbete återstår innan Banverket om drygt ett år ska ha enats om ett alternativ för dragningen av järnvägen.

- Innan dess ska vi ta fram miljökonsekvensbeskrivningar för alla alternativen och verkligt väga alternativen mot varandra.

Banverket håller samråd med allmänheten under två dagar i Kulturens hus i Luleå och en av dem som står och kollar på banverkets karta där de olika alternativen för järnvägen är markerade är Signhild Johannson. Hon och hennes man har stuga på Sandön och de hoppas inte att alternativet med järnvägen över Sandön blir verklighet.

Pernilla Kommes, SR Norrbotten
pernilla.kommes@sr.se