Politiker efterlyser språkvårdare

Socialdemokraterna Hanna Nyman och Anna Wickström vill att Gotlands kommun anställer en språkvårdare så att informationen från kommunen blir begriplig.

Informationen från kommunen är i många fall svårförstådd och krånglig skriver de två i en motion till fullmäktige.

Andra motioner handlar om apotek på landsbygden, rådgivning i vatten och avloppsfrågor och dispens från strandskyddet.