Karlstad

Alliansprotester mot kollektiv båttrafik

Blanda inte ihop kollektivtrafik med turistturer och låt privata företag sköta båttrafiken. Det säger nu den borgerliga oppositionen i Karlstad, apropå majoritetens planer på kollektiv båttrafik till sommaren.

I stället för att Karlstadsbuss ska driva trafik även på vattnet, bör man satsa på en utökning på land.
Det menar oppositionen och föreslår bland annat sänkta priser på långa bussresor inom kommunen och att Skattkärr och Hammarö ska anslutas till stadstrafiken.