Hantering av katthem blir JO-ärende

Justitieombudsmannen JO granskar Karlskrona kommuns hantering av ett katthem i Rödeby.

Katthemmet saknar tillstånd och den kvinna som har anmält saken till JO anser att kommunen har skött ärendet dåligt och att katterna mår dåligt.

Nu uppmanas miljö- och byggnadsnämnden att göra en utredning och yttra sig om det som kommit fram i anmälan.