Betesregler kan leda till igenväxning

Nya EU-regler för betesstöd bekymrar gotländska lantbrukare, som befarar att de kan gå miste om hundratusentals kronor i minskade bidrag.

Den 19 mars är sista dagen för de lantbrukare som ska söka EU-stöd att lämna in ansökningar. Nytt för i år är att man har ändrat reglerna för vilka marker som ger rätt till betesstöd.

Betesmarken får, enligt de nya direktiven från jordbruksverket, bland annat högst ha 50 träd per hektar för att ge rätt till betesmarksstöd, eftersom det är reglerna i Europa, där det finns färre träd på markerna.

Det finns en risk att de nya reglerna kommer att leda till att mark som tidigare använts till bete växer igen, tror en del lantbrukare på gotland.