LÄNET

Olyckor vid övergångsställen fördubblade

Antalet olyckor vid övergångsställen har fördubblats i länet de senaste åren. Förra året var det mer än 30 personer som blev påkörda vid ett övergångsställe.

- Lagen har fullständigt havererat. Det är mycket okunskap bakom de här olyckorna, säger Åke Qvarnström, chefskonsulent  på trafiksäkerhetsföreningen NTF.  

NTF:s siffror visar att det 2003 var 15 personer som blev påkörda vid ett övergångsställe i Jönköpings län. Förra året, 2007 var det hela 32 personer som blev påkörda. Det är alltså mer än en fördubbling av antalet olyckor vid övergångsställen.

År 2000 kom ju den så kallade zebra-lagen, som innebär att väjningsplikt råder vid övergångsställen. Lagen var tänkt att få ner antalet olyckor, men istället har det alltså blivit precis tvärtom.

Åke Qvarnström menar att det beror på att när lagen kom så riktades all information till bilisterna, men gångtrafikanterna fick för dålig information om att de har samma ansvar att väja vid ett övergångsställe.  

På NTF vill man nu jobba för att sänka hastigheten vid alla övergångsställen. På så sätt minskar risken för att människor dör om de blir påkörda. Dessutom vill man att kommunerna ska ta bort flera övergångsställen, eftersom man menar att de bara är en falsk trygghet.