eskilstuna

"Det behövs fler mötesplatser för äldre invandrare"

Det behövs fler mötesplatser och mer hjälp för äldre invandrare som känner sig isolerade och samlas i Eskilstunas varuhus. Det menar Sarita Hotti, socialdemokratisk ordförande i arbetsmarknads och familjenämnden.

Bakgrunden är, som vi berättade igår, ett förslag från den socialdemokratiske politikern Aza Safari som bland annat tycker att äldre invandrare behöver hjälp av anställd personal.

– Vi kanske har misslyckats att informera om de föreningar som redan finns tillexempel PRO, säger Sarita Hotti ordförande i arbetsmarknad och familjenämnden.

Det är inte bara en samlingsplats som saknas många behöver ett personligt stöd som behövs så är det flera nämnder i kommunen som berörs av motionen.

Benny Karlsson, ordförande för Vuxennämnden säger att ansvaret inte ligger på hans bord.
– Den här formen av aktiviteter sysslar inte vi med, säger Karlsson.

Men Kristina Eriksson, ordförande för kultur och fritidsnämnden tycker att alla har ansvar på sitt sätt.

– När tillexempel invandrare blir äldre så är det Vuxennämnden som ska se till att det finns personal som talar deras språk, menar Eriksson.

Sarita Hotti hoppas att kommunens invandrarråd ska kunna bli ett hjälpmedel för att nå ut till den här gruppen.
--De ska vara en länk mellan invandrargrupper och kommunens förvaltningar, säger Hotti.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se