SKÅNE

Rädsla bakom få arbetsplatser till dömda

De ungdomar som döms till ungdomstjänst i Skåne får vänta länge på att få sin dom verkställd. Anledningen är att det är svårt att få tag på arbetsplatser till de dömda.

– Ungdomarna behöver ha en snabb konsekvens av det de har gjort. Så det här är inte alls bra, säger Anders Nilsson, socialsekreterare i ungdomsgruppen i Helsingborg.

En tredjedel av kommunerna i Skåne säger att de haft stora problem att hitta arbetsplatser till de ungdomstjänstdömda efter ökningen i samband med en lagändring.

I Lund har man visserligen lyckats få igång de dömda ungdomarna inom rimlig tid, men det är svårt att få tag på arbetsplatser. Trots annonskampanjer, massutskick och informationsträffar är det bara ett tiotal ställen som tar emot ungdomar.

– Jag tror det handlar om rädsla. När det kommer till kritan så handlar det om en dömd ungdom, säger Anna Sjöstrand, samordnare för unga lagöverträdare i Lund.