Kortare tid på BB ställer nya krav på vården

De allt kortare vårdtiderna på BB gör att många nyförlösta kvinnor idag lämnar sjukhuset redan innan amningen kommit i gång ordentligt.

I Norrköping har man därför valt att satsa på speciella amningsimformationer för alla blivande mammor.

Idag finns det amningsmottagningar på Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset , föräldrautbildningen tar upp amning såväl som barnmorskorna, men det finns ändå ett stort behov av information.

Om amningen inte fungerar kan det bli ett stressmoment för kvinnan som barnet känner av, och många mammor väljer då att sluta, berättar Birgitta Grederup-Bergman som håller i amningsrådgivningen i Norrköping.

- Det är en så mycket stressigare tid att leva i, man ska hinna med så mycket mer än sitt barn, säger hon, och så är det ju det här med de kortare vårdtiderna.

Birgitta Grederup-Bergman säger att det viktigaste för att amningen ska fungera är att mamman och barnet får lugn och ro och att den närmsta familjen stöttar. Hon tror dock inte att problemen skulle minska om kvinnan stannade kvar längre på sjukhuset.

- Utan jag tror att om samhället runt omkring ställer upp för nyblivna mammor så är hemma ändå hemma. Har det bara kommit igång på BB så man ser att bebisen suger bra, så tror jag att man kan lösa många problem hemma också.

Maria Turdén/Marie-Louise Kristensson
maria.turden@sr.se