Uppsala

Regler saknas kring uppdraget god man

Ensamkommande flyktingbarn ska så snart de kommer till Sverige få en god man, en person som ska hjälpa dem i kontakten med alla myndigheter. Men det finns inga regler för hur många uppdrag en god man får ha och många är god man för upp till tio ensamkommande flyktingbarn samtidigt, något som kritiseras av Barbro Alm, handläggare på Rädda Barnen.

- Det här uppdraget är lite oklart och otydligt, det finns inte riktlinjer för hur mycket tid man ska lägga ner, hur många barn man samtidigt kan vara god man för. De är en slags nyckelpersoner för barnen och det är klart att man kan inte ha allt för många uppdrag om man ska göra ett bra jobb, om man verkligen ska kunna engagera sig i varje barn ordentligt. Högst två, tre barn, tycker jag, gärna ett, säger Barbro Alm, handläggare på Rädda Barnen.

Rädda barnen håller just nu på att göra en uppföljning av mottagandet de ensamkomande flyktingbarn får, när de kommer till Sverige. Man tittar på fem kommuner, däribland Uppsala kommun, där 16-årige Rashan Kardo från Irak bor på ett hem för ensamkommande flyktingbarn, som fått uppehållstillstånd i Sverige. När Rashan kom till Sverige för två år sen, så fick han en god man.

- Ja, jag fick en god man.

Hur har den kontakten varit, har ni träffats ofta?

- Ja, fast inte tillräckligt faktiskt, för de har andra jobb och så. Jag har inte träffat honom tillräckligt.
Vad fick du hjälp med?

- Med papper från Migrationsverket, gå och fika och sånt.

Vad hade du behövt mer?

- Jag hade då behövt träffa honom mycket mer.  Han borde ha visat mig hur jag kan beblanda mig med det svenska samhället och hur man kan ta kontakt med svenskar, det gjorde han faktiskt inte, säger Rashan Kardo.

Har du några svenska kompisar?

- Nej.

En god man ska se till att det ensamkommande flyktingbarnet har någonstans att bo, ordna skola, sjuk-och tandvård. Samtidigt ska han sköta gången i barnets asylärende, och ha kontakt med Polisen, Migrationsverket och Socialtjänsten. Jill Hägglund handläggare på Överförmyndarnämnden i Uppsala kommun som utser gode män, tycker inte att det är något problem, att det inte finns några regler för hur många barn en god man får ha:

- Det finns inga regler, utan vi anser väl att man kan ta så många uppdrag som man klarar, det beror ju lite på vad man har för situation själv med jobb och sånt. De flesta har ju mer än ett uppdrag, ja den som har flest tror jag har sju, åtta  stycken och så som vi ser det, så klarar han sitt uppdrag galant, säger Jill Hägglund, handläggare på Överförmyndarnämnden i Uppsala kommun.

Monika Titor
monika.titor@sr.se