SKÅNE

Lång väntan på ungdomsvård i Skåne

Många ungdomar i Skåne som dömdes till ungdomsvård förra året har fått vänta länge på att få straffet verkställt. I Helsingborg väntar fortfarande ett 20-tal av de 56 som förra året dömdes till ungdomsvård på att få avtjäna sitt straff.

Sveriges Radios granskning visar att en tredjedel av de skånska kommunerna haft svårt att hitta arbetsplatser till de dömda efter lagändringen i fjol.

Förändringen ledde till att antalet ungdomstjänstdomar femdubblades i Skåne.