Vårdare på Kumla anmäld för dödshot

Justitieombudsmannen, JO vill att Kriminalvården ska yttra sig med anledning av att en vårdare på Kumlaanstalten blivit anmäld för dödshot. Det är en intagen som gjort anmälan, och i anmälan skriver han att vårdaren vid ett tillfälle glömde stänga av sin kommunikationsradio och att den intagne då kunde höra vårdaren säga att hon hade lust att döda den intagne.

Den intagna kände sig hotad och rädd. Senast den 28:e april ska kriminalvården svara JO.