Heby

Oenighet kring vårdnadsbidrag i Heby

Att införa vårdnadsbidrag i Heby kommun kostar minst 4 miljoner kronor ur kommunkassan om alla som har rätt till bidraget tackar ja. Men frågan är långt ifrån avgjord - eftersom socialdemokraterna och moderaterna i den politiska majoriteten är oense. Heby kommuns socialdemokratiska kommunalråd Carina Schön är kritisk till vårdnadsbidraget.

-Personligen är jag inte för vårdnadsbidrag, säger kommunalrådet Carina Schön.

-Jag tror ju att vi kommer att införa vårdnadsbidrag, säger kommunstyrelsens vice ordförande i Heby, moderaten David Olsson.

Han menar att vårdnadsbidraget skulle öka kommunens attraktionskraft för barnfamiljer.

-Det handlar ju om kommunens attraktivitet för barnfamiljer och föräldrar som är intresserade att vara hemma med sina barn lite längre, säger moderaten David Olsson.

Men det håller inte Hebys socialdemokratiska kommunalråd Carina Schön med om.

-Dels så är det det att alla har inte råd att vara hemma för den här summan , alla kan inte utnyttja det. Det blir bara några som kan göra det och det blir en hög kostnad för kommunen, säger Carina Schön.

Det handlar om 3000 kr i månaden, skattefritt, för varje barn mellan ett och tre år, som inte går på förskola eller har annan barnomsorg. För att få vårdnadsbidrag får ingen i hushållet leva på a-kassa eller andra bidrag, så som föräldrapenning eller sjukpenning.

I Heby kommun handlar det om 90 barn på heltid och 70 på deltid, kostnaden skulle enligt beräkningarna bli mellan drygt 4 miljoner och 5,5 miljoner. Och det har inte kommunens redan pressade ekonomi utrymme för, menar kommunalrådet Carina Schön:

-Som jag ser det så har vi inte råd, utan att plocka bort en del av verksamheten som vi har i dag, säger Carina Schön.

-På lång sikt så måste vårdnadsbidraget betala sig till viss del i alla fall genom att dagisdebuten skjuts upp lite, säger kommunstyrelsens vice ordförande i Heby, moderaten David Olsson.

Den första april behandlar kommunstyrelsen frågan och sedan ska beslutet tas i fullmäktige.

Christine Odén
christine.oden@sr.se