Gästrikland

Ny metod mot mobbning och trakasserier

Möjligheten att låta brottsoffer och förövare mötas i en medling är något alla kommuner måste erbjuda sedan årsskiftet. Men i västra Gästrikland man tagit medlingsmetoden ett steg till och infört skolmedlingar. Det är man bland de första i landet med.

Annie Schmid är rektor vid Vallhovsskolan i Sandviken, och hon berättar att skolmedlingarna infördes när personalen behövde ytterligare ett steg i arbetet med elevvården.

– Man försöker på alla sätt och vis att komma till rätta med problem som förekommer, men när de vanliga sätten med samtal med eleverna, tillrättavisningar och samtal hem till föräldrar inte fungerar, behövs ytterligare ett steg, säger hon.

Skolmedlingen bygger på samma metod som vid brottmedling. De inblandade får, utan att bli avbrutna, berätta hur de upplever situationen. Medlaren håller sig neutral, och ställer frågor, summerar och leder samtalet framåt.

– Jag ställer inte frågor som ”varför”, utan ”Vad var det som hände?” och ”Hade du kunnat göra på något annat sätt?”, säger Margareta Ståhlberg, specialpedagog vid Vallhovsskolan och utbildad medlare.

Vid skolmedlingarna kopplas föräldrarna in direkt, till skillnad mot annat traditionellt mobbningsarbete. När medlingen sedan hålls gäller det för de vuxna närvarande att vara tysta, låta barnen tala och själva komma fram till en lösning.

– Det är barnens konflikt, och de måste hitta en lösning som de själva tycker känns bra, säger Annie Schmid.

– Vi vuxna är dåliga på att lyssna på våra barn, vi vuxna tror gärna att saker och ting förhåller sig på ett eller annat sätt, säger Margareta Ståhlberg.

Medlingssamtalet avslutas sedan med ett kontrakt, som följs upp.

Maria Sundell
maria.sundell@sr.se