Västernorrland

Dålig kunskap om miljöbilar hos bilförsäljare

Det finns för dålig kunskap i bilförsäljningsbranschen om miljöbilar, det trots att försäljningen av miljöbilar i länet ökar kraftigt Det visar en enkät bland 100 bilhandlare, bland annat i Västernorrlands län, som energiföretaget E.ON låtit göra.

Under 2007 uppfyllde 15 procent av alla nya bilar som registrerades i Västernorrlands län kriterierna för den statliga miljöbilsbonusen. Det är en ökning med 26 procent jämfört med 2006.

Men bara hälften av bilhandlarna anser sig ha tillräckliga kunskaper för att besvara kundernas frågor om vilken miljöpåverkan olika bränslealternativ har, visade undersökningen.