Hammarö

Vindkraftsutbyggnaden går planenligt

Arbetet med vindkraftsparken på Gässlingegrundet utanför Hammarö fortskrider enligt planerna.
Två fundament är idag fastspända i berggrunden och sticker upp ovanför vattenytan, medan arbetet på de övriga åtta fundamenten har kommit en bit på väg.
Till sommaren ska de första tornen resas .

Hela vindkraftsverket med torn väger runt 400 ton och den tyngsta delen är maskinhuset som väger 120 ton, vilket kommer att bli det enskilt tyngsta lyftet. Att med en 100 meter hög lyftkran ombord på en båt göra ett sådant lyft ställer väldigt höga krav på stabilitet.