Ökande superresistent tuberkulos

WHO och europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC varnar för att världen måste ta krafttag för att stoppa särskilt de supersistenta formerna av tbc där knappt några mediciner hjälper.

Som mest utbredda är de motståndskraftiga tbc-bakterierna i de tidigare Sovjetrepublikerna i Centralasien. Kirgizistan är ett av länderna där bristfällig vård ger sjukdomen goda möjligheter att växa till sig.
37-årige Pavel är en av ett par tre tusen kirgisistanier som lider av läkemedelsresistent tuberkulos. Bara några hundra av dem får ordentlig vård i ett försöksprojekt, och resten, som Pavel, går hemma med bristfällig eller ingen vård alls. Det betyder hög dödlighet och smittorisk, men också fara att xdr-tbc, immun också mot reservmediciner, tilltar.

Behandlingsprinciperna överträds
I köket visar Pavel en påse med de preparat han självmedicinerar med. Många läkare hjälper till med detta och inleder behandlingar trots att de bara har den dyra och svåråtkomliga medicinen för en del av behandlingstiden - och av oklar kvalitet.
– Visst, behandlingsprinciperna överträds här litet grand. Men när en patient ber dig som läkare om hjälp, då kopplar du in vad du har, säger Atyrkul Toktogonova, Kirgisistans nationella koordinator för multiresistent tbc.
Samtidigt erkänner hon att allt annat än ett par års oavbruten medicinering med minst fyra verksamma preparat parallellt, innebär hög risk för misslyckande och ytterligare resistens.

Andreas Hedfors, för Vetenskapsradion, i Kirgisistan.