Hur vet man att någon är glad?

För de flesta västerlänningar är svaret givet, det är bara att titta på ansiktsuttrycket. Medan japaner oftare också ser på hur folk runt om verkar må. Det visar en kanadensisk studie på ett trettiotal studenter som fick bedöma tecknade ansikten av en grupp barn och skatta hur lyckligt ansiktet verkade i mitten.

De japanska studenterna gav ett glatt mittenansikte lägre poäng om de omgivande såg ledsna ut, det gjorde inte de västerländska kurskamraterna. Det här skulle kunna vara ett tecken på att japaner lägger större vikt vid att passa in i en grupp, enligt de kanadensiska psykologerna.

(NY times, Journal of Personality and Social Psychology)