Uppsala

Advokat svartmålade militär i pressen, får erinran

En advokat från Uppsala bidrog till att en högt uppsatt militär kränktes inför Statens ansvarsnämnd. Det anser Advokatsamfundets disciplinnämnd som bedömer att advokaten brutit mot god advokatsed och därför ger advokaten en erinran.
Advokaten ska bland annat ha utmålat den höge militären på ett negativt sätt i pressen. Advokaten biträdde militärens före detta hustru i bland annat brottmålet mot honom.