De väljer dataspel istället för schack

Intresset för att spela schack minskar och allt färre väljer att spela schack aktivt.

Under de senaste tio åren har antalet medlemmar i Blekinges Schackklubbar mer än halverats, och en del klubbar har till och med fått slå igen på grund av medlemsbrist.

I Olofströms schackklubb hade man för fem-sex år sedan 60 medlemmar. Nu är de bara runt 15 medlemmar.

Enligt Bengt Åke Karlsson, ordförande i Blekinge schackförbund, ser det likadant ut i så gott som hela länet.

Ungdomsledaren Janos Dani i Olofströms schackklubb har en teori.

– Jag upplever att det är datorerna som lockar. Ungdomarna sitter hemma och det är svårt att få ut dem därifrån, säger han.

Rebecka Gyllin
rebecka.gyllin@sr.se