Filmtvist

Claes Eriksson vann mot TV 4 i Högsta Domstolen

Claes Eriksson, författare, skådespelare och filmregissör från Trollhättan vann över TV 4 i Högsta Domstolen. Tvisten gäller rätten att få sin film sänd i tv utan reklamavbrott.

Högsta Domstolen konstaterar att TV 4 kränkte Claes Erikssons upphovsrätt genom avbryta hans filmer för reklam när de sändes i tv. Tidigare har både tingsrätt och hovrätt dömt på samma sätt.


Den numera avlidne regissören Vilgot Sjöman drev en liknande tvist mot TV 4 tillsammans med Claes Eriksson.

Tidigare har både tingsrätt och hovrätt dömt på samma sätt.
TV 4 ska nu ersätta regissörernas rättegångskostnader på sammanlagt drygt 300 000 kronor.