Västerås

Jävig politiker skyndade på beslut om Eskadern

Miljöpartisten Signild Mörlin i individ- och familjenämden arbetade aktivt för att få igång hemlöseboendet Eskadern. Detta samtidigt som hennes son jobbade i ”Föreningen kring de hemlösa i Västerås” som skulle starta hemlöseboendet.

När individ- och familjenämnden beslutade om Eskadern i höstas deltog Signild Mörlin inte på grund av jäv, men på andra sätt har hon jobbat för att boendet skulle komma igång.

– Jag har varit väldigt engagerad i att Eskadern ska komma igång, säger Signild Mörlin.

Det har varit en hel del misstankar om svågerpolitik kring lågtröskelboendet Eskadern ute på Hässlö, i å med att flera av dem som ville starta boendet själva var politiker i Västeråsalliansen. Men ingen har anmält jäv utom just Signild Mörlin, hon deltog alltså inte i några beslut som rörde Eskadern eftersom hennes son var med i föreningen som skulle starta boendet.

Däremot har hon arbetat aktivt på andra sätt för att driva på beslutet, exempelvis säger hon själv att det var hon som såg till att det blev ett extrainsatt möte i individ- och familjenämnden i höstas om att starta Eskadern.

– Jag ville ha ett tidigarelagt möte i nämnden så att det skulle gå fortare det här, och det fick jag inget medhåll på så jag begärde votering. Det var ju en chansning, men sossarna gick med på det så då hade vi möte om 14 dagar, säger Signild Mörlin.

Miljöpartiets gruppledare i Västerås Andreas Porswald tycker inte att Signild Mörlin har gjort något fel.

– Hon har ju gått ut vid alla beslutsärenden och inte deltagit i besluten. ( ... ) Får man ärenden där man själv är berörd – i form av släktskap, föreningsmedlemskap och så vidare – då är kommunallagen väldigt tydlig, man deltar inte i besluten, säger Andreas Porswald.