Landsbro

Brister i vården på äldreboende

Socialstyrelsen och länsstyrelsen pekar på en del brister i vården på ett äldreboende i Landsbro utanför Vetlanda.

Bland annat ska dokumentationen och rutinerna, när någon följer med en boende till sjukhus, bli bättre.

Det var efter att en anställd på äldreboendet i Landsbro anmälde till Socialstyrelsen att vården brast på hemmet, som den här tillsynen inleddes i samarbete med länsstyrelsen. I rapporten står det också att vården i stort fungerar bra.