Någon kommer alltid att bli underkänd

Några barn kommer alltid att lämna grundskolan med betyget underkänt. Det anser ledande skolpolitiker i länet.

Per-Ola Mattsson (s) ordförande i nämnden för barn, ungdom och skola i Karlshamn menar att det handlar om att vara realistisk.

Majoriteten av länets ledande skolpolitiker anser att barn alltid kommer att lämna grundskolan med betyget underkänt trots att målet är att alla niondeklassare ska vara behöriga till gymnasiet.

I tio års tid har Blekinges lärare arbetat efter målet att barnen ska vara behöriga till gymnasiet när de lämnar grundskolan.

Men varje skolavslutning står var tionde elev med ett avgångsbetyg i handen som inte är fullständigt.

Andrea Jilder
andrea.jilder@sr.se