örebro

Sopsäckar släpas genom äldreboende

Arbetsmiljöverket kräver att ett äldreboende i Vivalla i Örebro tar tag i de problem som de haft med sophanteringen under en längre tid. Sopsäckar släpas genom avdelningar och det är inte tillräckligt hygienskt anser Arbetsmiljöverket.

Äldreboendets soprum och sopnedkast är för få och det har lett till att personalen tvingats släpa sopsäckar genom avdelningarna på boendet plus att de tvingats göra tunga och besvärliga lyft.

Enligt Anita Lyxell, handläggare på Arbetsmiljöverket har sophanteringen också varit mycket ohygienisk och olämplig ur smittosynpunkt eftersom att soporna till stor del består av blöjor.

Arbetsmiljöverket har nu ställt krav på boendet att de måste åtgärda problemet, vilket de har lovat att göra. Det svaret nöjer sig Arbetsmiljöverket med i nuläget. En uppföljande kontroll kommer att göras inom några månader.