Samebyar vill skjuta lodjur och björn

Samebyarna Baste och Korju har ansökt hos länsstyrelsen om skyddsjakt på björn och lodjur.

Baste har ansökt om att få skjuta lodjur på grund av att de har många lodjursföryngringar på sina marker.

Korju har ansökt om skyddsjakt på en björn.

Om samebyarna får tillstånd till skyddsjakt så ska den ske under våren. Efter påsk kommer ett beslut från länsstyrelsen.