Många elever får inte nödvändigt stöd

Var femte elev med behov av stödundervisning får inte det, visar en ny rapport från Skolverket.

Enligt Skolverket är skolorna ofta inte tillräckligt bra på att utforma det särskilda stödet.

I stället för att titta till elevens hela skol- och studiesituation söks problemet hos den enskilda eleven, skriver Skolverket bland annat.