SALUT - Hälsosatsning i länet

Salut är ett gränsöverskridande arbetet med barn, unga och deras föräldrar som ska ge bättre hälsa när landsting och kommuner gemensamt satsar på ett friskare Västerbotten.

Robertsfors är en av de fyra pilotgrupperna i länet som ingår i hälsosatsningen.

-Babymassage är bra för både kropp och själ och hjälper barnet med kroppsuppfattning och anknytning till föräldrarna, det säger Ingmarie Nilsson, distriktsköterska på BVC i Roberstfors som leder babymassagegruppen.

Hälsosatsningen har funnits i Robertsfors i ungefär ett år och det hela började med att kommunen beslutade att en familjecentral skulle öppnas och där skulle barnmorska, kurator, förskollärare och bvc-sjuksköterskor arbeta tillsammans i gemensamma lokaler och målet med det gemensamma arbetet är att de olika yrkesgrupperna ska kunna ta till vara på varandras kunnande, säger Margareta Wallström, förskollärare på familjecentralen i Robertsfors.