Huddinge

Kritik mot sjukhus efter strömavbrott

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge får kritik från Socialstyrelsen efter förra påskens elavbrott. Hade avbrottet skett under andra förhållanden, hade en katastrof kunnat inträffa, enligt Socialstyrelsen.

Det var på påskafton som strömabrottet uppstod och strömförsörjningen i ungefär 70 procent av sjukhuset slogs ut i en timme och 15 minuter. Det hade blivit ett jordfel i en högspänningskabel mellan två ställverk på sjukhuset.

Kunde inte läsa journaler
Ingen patient kom till skada, men omfattande störningar och risker uppstod, skriver Socialstyrelsen. Personalen kunde exempelvis inte läsa patientjournaler.

Sjukhuset hade maxmal tur att strömavbrottet inträffade under en helg, dagtid, och att det var gott om personal som kunde se till patienterna. Hade strömavbrottet däremot inträffat under mer ogynnsamma förhållanden, hade en katatstrof kunnat inträffa, enligt Socialstyrelsen.

Inte tillräcklig kompetens 
Socialstyrelsen konstaterar att entreprenörens driftspersonal inte var tillräckligt kompetent, och att det var delvis därför som avbrottet blev så pass långt. Dessutom kunde inte driftspersonalen se på övervakningsanläggningen att nätspänningen hade försvunnit.

Krav på Locum
Sedan strömavbrottet på Huddinge inträffade, har sjukhusledningen ställt krav på att fastighetsbolaget Locum förbättrar driftspersonalens utbildning och att själva elanläggningen ska förbättras. Även larmcentralen ska förbättras.

Socialstyrelsen kommer under året att följa upp att sjukhuset har gjort vad det ska för att liknande händelser inte ska inträffa i framtiden.