Södertälje

Sköterskor vid akuten blir kvar

De båda chefsjuksköterskorna vid akutmottagningen på Södertälje sjukhus som nyligen sade upp sig i protest mot sparkrav, har återtagit sina uppsägningar. Det skriver Länstidningen.

På måndagen samlade sjukhusledningen personalen till ett möte, och medicinklinikens chef Thomas Karte sa efter mötet att det har varit en bra dialog och att han ser fram emot att satsa ännu mer på akuten. En medicinskt ansvarig läkare för akuten ska rekryteras.

Aktuen ska byggas om för 25 miljoner, men kravet på att spara 15 miljoner vid Södertälje sjukhus står kvar. Hur sparkravet ska fördelas är inte klart ännu.