Klimatranking: Boden först - Pajala sist

Endast två kommuner i länet, Boden och Övertorneå, har en konkret handlingsplan för hur de ska minska utsläppen av växthusgaserna. Det visar den klimatranking som Svenska naturskyddsföreningen gjort över vilka klimatmål som landets kommuner har. Men även Kalix och Piteå är på gång med konkreta handlingsplaner.

Överlag ligger Norrbottenskommunerna något sämre till än rikssnittet för hur kommunerna har börjat jobba med de långsiktiga klimatmål som EU satt upp.

Målet som EU satt upp är 20 procents minskning av växthusgaserna fram till år 2020. Något svenskt motsvarande mål finns inte ännu antaget, men riksdagen väntas senare i år fatta beslut om en 30-procentig nationell minskning av utsläppen av växthusgaserna fram till år 2020.

Framför allt är det en stor andel kommunerna i länet som inte svarat på enkäten, 7 av 14 kommuner har inte lämnat något svar alls; Arjeplog, Jokkmokk, Älvsbyn, Överkalix, Gällivare, Kiruna och Haparanda. En inte allför vild gissning är väl att de kommunerna inte ligger i fronten när det gäller att uppnå målen.

Av kommunerna som deltagit är det en massa åtgärder som Naturskyddsföreningen har poängsatt, till exempel:

  • Vilken resepolicy är det som gäller; tåg eller flyg för tjänsteresor?
  • Får skoleleverna får undervisning i klimatmålen?
  • Hur stor andel av kommunens bilpark är miljöbilar?

Boden var den kommun i länet som totalt fick högst betyg i länet. Bland annat fick Boden bra poäng för de stegvisa mål som kommunen satt på för att nå sina klimatmål.

Piteå kom tvåa i länet totalt, Kalix trea och Luleå fyra.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten
anna.torgnysdotter@sr.se