KALMAR LÄN

Kvinnorna i länet flitiga på att ta cellprov

Skillnaden mellan länen är stor när det gäller hur många kvinnor som går på regelbundna kontroller för att upptäcka livmoderhalscancer. Det visar en ny rapport från det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll. Kvinnorna i länet hörde under 2006 till de flitigare att gå.

Av kvinnorna i målgruppen i länet gick 92 procent på kontroll inom den rekommenderade tiden. I Uppsala gick bara 70 procent.

Vi har tidigare berättat om forskning som gjorts vid Högskolan i Kalmar om orsaker till varför man väljer att inte gå på kontrollerna. Det som anges är att många anser att de inte har tid, de känner sig friska och de tycker inte om sjukvården.