UPPVIDIGE

Ormärende JO-anmält

Frågan om man får ha ormar i lägenheten eller inte, blir nu en fråga för Justitieombudsmannen. (JO)

En privatperson har anmält miljö-och byggnämnden i Uppvidinge kommun för att ha dröjt allt för länge med att vidarebefordra en överklagan från en ormägare som förbjudits att ha ormar i lägenheten.
Anmälaren vill också att JO granskar om kommunen gjorde rätt när de frågade grannarna om synpunkter innnan de fattade beslutet.
Miljö- och byggnämnden i Uppvidinge ska nu lämna sina synpunkter till Justietieombudsmannen.