Torsby

Utredning om radioaktiva burkar läggs ned

Nu avslutas utredningen om de burkar med märkning för radioaktivitet, som hittades på Torsby sjukhus i december.

Eftersom det var oklart hur burkarna hamnat på sjukhuset startades en utredning, men det har inte gått att klarlägga varifrån burkarna kommit och nu har Statens strålskyddsinstitut, SSI, beslutat att avsluta ärendet.
SSI drar slutsatsen att ingen kommit till skada, eftersom burkarna var tomma.