Stockholm

Regeringen vill öka tillväxten - i skogen

Regeringen vill ta ut mer av skogen. Det framgick när de på tisdagen presenterade sin skogspolitik.

Det handlar både om att ge industrin mer råvara och samtidigt öka produktionen av biomassa för att minska koldioxidutsläppen.

Regeringen föreslår insatser för ökad tillväxt i skogen. Det kan vara bättre metoder för röjning, gödsling och plantering av fler utländska trädslag.

Samtidigt vill man ha ett effektivare skydd av skog med höga naturvärden. Men naturskyddet ska grunda sig på mer frivillighet för markägarna och flexibla naturvårdsavtal.

Skogen ger idag cirka 90 000 personer jobb och står för 122 miljarder kronor av exportinkomsterna, påpekar regeringen.