Borlänge bästa klimatkommunen

Borlänge är Dalarnas bästa klimatkommun. Det menar Naturskyddsföreningen, som gjort en ranking av kommunerna i landet i form av ett klimatindex. Sämst i länet är Vansbro.

Naturskyddsföreningen har bett landets kommuner svara på en lång rad frågor, som gällt ansträngningarna att minska utsläppen av växthusgaser och hur man anpassat verksamheten till klimatförändringarna. Det har varit frågor om energi, transporter, upphandling, fysisk planering, utbildning mm.
Trollhättan bäst
Lite drygt två tredjedelar av landets 290 kommuner har svarat på enkäten. Utifrån svaren har Naturskyddsföreningen sedan poängsatt kommunerna i ett index.
Högst poäng i hela landet har Trollhättan fått, med 71 poäng. Trollhättan har därmed utsetts till 2007 års klimatkommun. Struntade i att svara
I Dalarna har bara 8 av de 15 kommunerna besvarat enkäten. Borlänge toppar länslistan med 54 poäng. Ser man till hela landet så har 34 kommuner högre poäng i Borlänge.
Sist i länslistan ligger Vansbro, med bara 19 poäng.
Enligt Naturskyddsföreningen visar enkätsvaren att det är kommunerna som är drivande i klimatfrågan, inte regeringen.