BORGHOLM

Lokala namn i campingstyrelse

Vi har fått lokala namn med i Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation, SCR. Vid föreningsstämman i Stenungsund valdes Catrin Sörensen som äger och driver Kronocamping Saxnäs på Öland in i styrelsen.
Michael Carlsson från Västervik valdes till ny suppleant.