UNHCR kritiserar svenska avvisningar

FN-organet UNHCR:s flyktingkommissarie António Guterres träffade på tisdagen den svenska regeringen i Stockholm. Guterres framförde att han tycker det är fel av Sverige att skicka tillbaka flyktingar till Irak.

– Vi tycker det är fel att skicka tillbaka flyktingar till centrala och södra Irak under nuvarande förhållanden, säger FN:s flyktingkommissarie António Guterres.

För att ytterligare understryka FN-kritiken skickade UNHCR:s representant i Stockholm för några dagar sedan ett brev till migrationsminister Tobias Billström där avtalet mellan Sverige och den irakiska regeringen om att sända tillbaka flyktingar får hård kritik.

Avtalet innebär enligt brevet ett brott mot grundläggande flyktingrättsliga principer. Men migrationsminister Tobias Billström håller fast vid det svenska systemet.

– Skillnaden mellan UNHCR och den svenska positionen i den här frågan är att UNHCR har ett bredare mandat och ser på den här frågan i en mer kollektiv synvinkel medan våra domstolar fattar beslut i individuella ärenden. Det leder till att man i många fall når olika resultat. Men vår tilltro till vårt system och dess rättssäkerhet är ju absolut.

Du hänvisar till domstolarna, men det är ju ändå regeringen och riksdagen som stiftat lagen som domstolarna följer. Finns det någon anledning att ändra på den här lagen och det här systemet?

– Först och främst kan man inte göra saker och ting enkelt för sig och tro att man bara genom en lagändring kan undanröja problem. Det kommer alltid finnas människor som får avslag i asylprocessen.

– Jag tycker att man måste vara medveten om att en svårighet i det här sammanhanget är att människor i bland inte accepterar att man får ett nej på sin ansökan och det problemet kommer vi alltid att leva med, oavsett hur många förändrade lagstiftningar som vi genomför. Det finns inga enkla svar eller quick fix på de här problemen, säger migrationsminister Tobias Billström.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se