Stockholm bäst i länet på miljöarbete

Stockholms stad är den kommun som får bäst resultat i Stockholms län, när Naturskyddsföreningens rankar Sveriges bästa klimatarbete.

I klimatindexet där landets kommuner fått svara på en enkät med en lång rad frågor kring klimatarbetet hamnar Stockholms kommun på en femte plats i landet.

Av länets 26 kommuner har 18 valt att svara på enkäten.

I botten på listan återfinns Täby och Nykvarns kommun.

Tanken med klimatindexet är att kommunerna ska driva på och inspirerar varandra till ett ökat klimatengagemang.